תנאי שימוש

גיקלואיד הוא אתר הפונה לאנשים המתעניינים בקולנוע, טלוויזיה, קומיקס, גיימינג, טכנולוגיה ותחומים נוספים בארץ הרוצים לקבל חדשות, עדכונים וכתבות בתחומים אלה בעברית. בנוסף לסיקור, לקח על עצמו גיקלואיד לקדם את הסצינה הישראלית באותם תחומי עיסוק.
תנאי השימוש המפורטים כאן הינם ההסכם המחייב בעבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו, ואנו דורשים כי תקרא אותם כיוון שהם מחייבים אותך. עם זאת, ברור לנו כי שפה משפטית לעיתים עשויה להיות מסורבלת, ועל כן אנו מסבירים לך, כאן, בשפת בני אדם, מה הם עיקרי ההסכם וכיצד עלייך לפעול. התנאים כתובים בלשון זכר אך מופנים לשני המינים.
ראשיתמטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם גיקלואיד, לרבות הזכות להפסיק לתת את השירותים באתר בכל עת.

שניתהסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, את מדיניות השיחה והתגובות ואוסר על שימוש באתר למטרות פרסומיות.

שלישית, ההסכם מסדיר את הזכות של גיקלואיד להשתמש בצורה מסוימת בפרטים אישיים שיאספו באמצעות האתר ולספק לך שירותים מפולחים.

לבסוף, חשוב שתדע שלעולם לא תוטל האחריות על גיקלואיד, משום סיבה ולכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

הצדדים: הסכם זה הינו הסכם בינך לבין גיקלואיד, ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתרים – geekloid.co.il (להלן: האתר). הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בינך, גיקלואיד והמשתמשים האחרים באתר.

 • שינוי ההסכם: לגיקלואיד שמורה הזכות לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת, לרבות הטלת הגבלות עלייך אישית, או להתנות תנאים ספציפיים על שימושך באתר באמצעות הודעה אישית, וזאת כל עוד ניתנה לך התראה של 14 ימים מראש והזדמנות לסיים הסכם זה.
 • זמינות : גיקלואיד תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין; עם זאת, אין גיקלואיד מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.
 • שלילת תנאי שימוש: לגיקלואיד הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. גיקלואיד תשלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לגיקלואיד יסוד להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד גיקלואיד, משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטיתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע)
 • העדר אחריות: גיקלואיד תפרסם בבלוג תכנים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים ועשויים להיות לא מדויקים. כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה בבלוג אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. גיקלואיד לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, גיקלואיד לא תהיה אחראית כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.
 • תכנים פרסומיים: גיקלואיד תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינך. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיה של גיקלואיד נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.
 • אחריות לגבי צדדים שלישיים: גיקלואיד אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר או שמקשרים אל האתר. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר. כמו כן, גיקלואיד לא תהיה אחראית על הפרסומות המוצגות באתר, אלא המפרסמים. כמו כן, גיקלואיד לא תהיה אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבן. עוד לא תהא גיקלואיד ערב לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא גיקלואיד אחראי בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.
 • קישורים חיצוניים: מפעם לפעם תפרסם גיקלואיד באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג'. למען הסר ספק, אין גיקלואיד בעלם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתה אלא אם נאמר אחרת במפורש. גיק לואיד לא אחראית לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראית לתוכן המובא בהם.
 • קצירת כתובות דואר: חל עלייך איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומאטיים או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.
 • זכויות יוצרים: כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני הינם קניינה הרוחני של גיקלואיד אלא אם צוין אחרת במפורש. נאסר עלייך להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינה הרוחני של גיקלואיד ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.
 • שירותים חיצוניים: גיקלואיד תהא רשאית להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד גיקלואיד. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא נגד גיקלואיד). כמו כן, גיקלואיד תהא רשאית להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק חלק מחווית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, אשר עלייך לבחון בטרם תשתמש בשירותים.
 • תגובות והערות משתמש: האתר מערכת המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, גיקלואיד מאפשרת הותרת תגובות בחלק מהעמודים באתר. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות גיקלואיד. גיקלואיד תאפשר לך לפרסם תגובות לכתבות ומאמרים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. אתה מצהיר כי קראת את הסעיף וכי אתה מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולגיקלואיד, ואתה מתחייב לפצות את גיקלואיד ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש פוגע.
 • פרסום הודעה: כל עוד לא נשללה זכותך לפי אחד מסעיפי החוזה תהא לך הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות ('תגובות'), הכפופות להוראות סעיף זה:
 • איסור שימוש מטריד או פוגעני: לא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את גיקלואיד, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. תבצע רק שימוש בתום לב במערכת התגובות; לא תתחקה אחר משתמשים אחרים, לא תעקוב אחריהם ולא תאיים עליהם בכל צורה שהיא. לא תאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא תפגע בכבודם. לא תגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים;
 • לא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו.
 • הנך פוטר את גיקלואיד מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהנך מודע ליכולתה המוגבלת של גיקלואיד לפקח אחר שימוש בתגובות;
 • אחריות: אתה תהיה אחראי בלעדית לתכנים שתפרסם בתגובות, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את גיק מדיה בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.
 • רשיון שימוש לתגובות: הנך מקנה לגיקלואיד רשיון עולמי, ללא תמורה, לא הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רשיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בכל תוכן שיוגש על ידך כתגובה ו\או כתבה בהתאם לפונקציונאליות הפנימית של האתר.
 • אישור ומחיקת תגובות: לגיקלואיד הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום אותך מלהגיב, כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל. בטרם תעשה כן, גיקלואיד תזהיר אותך כי תגובותייך פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק. למען הסר ספק, האתר הוא קניינה הבלעדי של גיקלואיד וזו אינו מחויבת לפרסם תגובות כלל.
 • הסרת פרסומים פוגעים:באם תמצא לנכון, גיקלואיד תהא רשאית לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
 1. מצאה גיקלואיד כי פגעת באיכות השיח ואינה מעוניין לפרסם את תגובותייך, תשלח לך מיידית הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת באותה התגובה ו\או תגובה פומבית לתגובתך באתר ותבהיר כי אינה מעוניינת שתמשיך לפרסם את תגובותייך;
 2. לא ניתנה תגובה להודעת בתוך 24 שעות, תחסום גיקלואיד, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את יכולתך להגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאית גיקלואיד למחוק כל הודעה שתפורסם על ידך.
 3. אם הגבת, וטענת לסיבות מדוע שלא תחסם, תשקול גיקלואיד שנית את חסימתך.
 4. לאחר ששקלה שנית גיקלואיד את חסימתך, רשאית היא לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה: (1) חסימתך מאפשרות תגובה (2) חיובך בעלות תגובה שתקבע על ידי גיקלואיד לפי נסיבות העניין (3) סינון אקטיבי של תגובותיך, עם החזר הוצאות הסינון.

מדיניות פרטיות: גיקלואיד מעריכה את פרטיותך ועל כן ניסחה את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידה וכיצד היא מטפלת בו. בשימושך באתר הנך מסכים כי גיקלואיד תאסוף מידע זה ותשתמש בו בהתאם למדיניות זו.

 • מידע שנשמר: גיקלואיד שומרת מידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק לגיקלואיד במהלך גלישתך באתר, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תגובות.
 • מידע סטטיסטי: כמו כן, גיקלואיד שומרת מידע סטטיסטי כמו כמות הצפיות בכל מודעה וכמות קורות החיים שנשלחו וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד.
 • שימוש בצדדים שלישיים: גיקלואיד עשויה להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
 • כיצד ניתן לעיין במידע? על מנת לעיין במידע השמור על אודותייך, תדרש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת editor@geekloid.co.il ולבקש עיון במידע, לצורך כך תדרש לספק לגיקלואיד מידע המאפשר את זיהויך כבעל המידע.
 • כיצד ניתן לתקן מידע? באם אתה מאמין כי מידע מסוים שנשמר על אודותייך אינו נכון, הרי שניתן לתקנו על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת editor@geekloid.co.il.
 • כיצד ניתן להסיר מידע או למחוק אותו? ניתן למחוק את כל המידע שלך על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת editor@geekloid.co.il עם בקשה להסיר את הפרטים השמורים עלייך.
 • מהם השימושים במידע? גיקלואיד תשתמש במידע שיסופק על ידך ויאסף באמצעות האתר על מנת לספק לך את השירותים המפורטים באתר או על ידי החברה, לרבות העברת מידע על פי בקשתך לצדדים שלישיים כגון מעסיקים.
 • האם יעשה שימוש במידע עליי לצרכי דיוור ישיר? אך ורק אם תבקש מגיקלואיד, גיקלואיד תשלח לך מעת לעת ועל פי בחירתך דיוורים ישירים.
 • כיצד ניתן לדווח על פגיעה בפרטיותי? אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, אנא צור קשר עם גיקלואיד בכתובת editor@geekloid.co.il ואנו נבחן את הנושא.

 • שונות: הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים ולא יחולו יחסי עובד-מעביד; כל צד ישא בהוצאותיו במלואו. הדין הישראלי יחול על כל סכסוך הנובע מהסכם זה בלעדית וכי כל סכסוך יובא בצורה בלעדית לבתי המשפט במחוז מרכז בישראל.

  תנאי האתר הכלליים הקשורים לתחרויות ואירועים שמקיימת החברה

  • גיקלואיד אינה אחראית בשום אופן על רישום מאוחר של משתתפים או לאובדן פרטי משתתפים במהלך תהליך הרישום לתחרות או אירוע.
  • הזוכים והמשתתפים בתחרויות או אירועים שמפיקה החברה מסכימים כי שמם יפורסם כמשתתפים/ כזוכים בתחרות או האירוע ו/או גם לפעילות שיווקית / פרסומית נוספת מטעם האתר או צדדים שלישיים הקשורים אליו והקשורים לתחרות או האירוע.
  • הפרסים ניתן כפי שהם ולא ניתן לשנותם ו/או להחליפם. כמו כן, לא ניתן להמיר את הפרסים בכסף או שווה כסף.
  • ההשתתפות מותרת לגולשי האתר או מוזמנים מטעם החברה או האתר.
  • ההשתתפות בתחרויות אסורה על עובדי ומנהלי חברת גיקלואיד ובני משפחותיהם.
  • קביעת הזוכים בפרסים על ידי חברת גיקלואיד הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור ותמסר על ידי החברה עד 21 ימים אחרי סיום התחרות.
  • גיקלואיד שומרת לעצמה את הזכות, בהינתן תנאים אשר אינם בשליטתה, לבטל או לדחות את התחרות במידת הצורך וזאת בהתאם לשיקול דעת החברה ובלא לתת דין וחשבון על כך לכל גורם שהוא.
  • בעצם ההשתתפות בתחרות או אירוע מקבלים עליהם המשתתפים תנאים וכללים אלו.
נגישות